Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN NHÂN SỰ
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐÀO TẠO TRONG TỔ CHỨC

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng văn hóa đào tạo/văn hóa coaching trong tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp kiến tạo môi trường đào tạo liên tục và kế thừa tri thức nhằm phát triển nguồn nhân lực bền vững, đủ tiêu chuẩn theo khung năng lực từ đó giúp doanh nghiệp phát triển theo định hướng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì?

  • Sổ tay văn hóa học tập ứng dụng cho các vị trí

  • Tiêu chí đánh giá và ứng dụng văn hóa học tập trong công tác quản lý nhân sự

  • Bộ chương trình đào tạo phù hợp với từng vị trí.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi