Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn trải nghiệm khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động nhằm tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội khi sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì?

  • Bản đồ trải nghiệm khách hàng

  • Bộ KPI đo lường hiệu quả trải nghiệm khách hàng

  • Tài liệu đào tạo và phương pháp ứng dụng

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture3.png
Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi