Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI AGILE 
Picture1.png

TƯ VẤN QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dich vụ tư vấn quản trị sự thay đổi nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng với sự thay đổi, cung cấp các phương pháp và trực tiếp cùng doanh nghiệp kiến tạo sự thay đổi và thúc đẩy sự đổi mới trong doanh nghiệp. Đánh giá tác động; lựa chọn những nhân tố thay đổi và tư vấn kế hoạch truyền thông và đào tạo để đảm bảo sự thay đổi hiệu quả và thành công

  • SK Consulting không chỉ cung cấp dịch vụ Quản trị sự thay đổi mà cung cấp dịch vụ tư vấn để bản thân mỗi doanh nghiệp có thể độc lập thực hiện những sáng kiến chuyển đổi chiến lược của doanh nghiệp với sự hỗ trợ của đội ngũ kinh nghiệm tại Việt Nam và trên thế giới.

Doanh nghiệp được gì?

  • Chiến lược và phương pháp quản lý sự thay đổi

  • Báo cáo phân tích, đánh giá tác động của dự thay đổi

  • Kế hoạch triển khai và phương pháp cải tiến

  • Bộ công cụ, mẫu biểu quản lý sự thay đổi độc quyền của SK Consulting

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Picture2.png

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Liên hệ với chúng tôi