Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN NHÂN SỰ
Picture1.png

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NHÂN TÀI TRONG TỔ CHỨC

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển nhân tài nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện được các nhân tài trong tổ chức, từ đó bồi dưỡng, phát triển xây dựng đội ngũ kế cận tạo sự chủ động trong công tác quản lý/gắn kết và sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Doanh nghiệp được gì?

  • Phương pháp nhận diện nhân tài theo từng nhóm vị trí

  • Bộ chương trình phát triển nhân tài, tiêu chí đánh giá và kế hoạch phát triển nhân tài

  • Bộ chương trình đào tạo phù hợp với từng vị trí

Picture3.png
Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi