Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN NHÂN SỰ
Picture1.png
Picture2.png

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn lương 3P và cơ chế đãi ngộ cho doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp có hệ thống lương, thưởng và cơ chế đãi ngộ phù hợp trong đó các nhân viên được trả theo đúng năng lực, vị trí và kết quả thực hiện công việc. Hệ thống lương, thưởng và cơ chế đãi ngộ giúp doanh nghiệp thúc đẩy sự nỗ lực của nhân sự và phát triển nhân tài trong tổ chức.

Doanh nghiệp được gì?

  • Hệ thống thang bảng lương, cơ chế thưởng rõ ràng, phù hợp với định hướng phát triển của từng doanh nghiệp

  • Cơ chế đánh giá, tăng/giảm lương linh hoạt phù hợp với năng lực và kết quả công việc của cá nhân và tổ chức

  • Chương trình và hệ thống phúc lợi thu hút và tạo động lực cho người lao động.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi

TƯ VẤN LƯƠNG 3P VÀ CƠ CHẾ ĐÃI NGỘ

Picture3.png