Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN NHÂN SỰ 
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN KHUNG NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn khung năng lực và đánh giá năng lực tổ chức nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hệ thống năng lực riêng có của tổ chức phù hợp theo từng vị trí trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Từ đó đánh giá năng lực của cá nhân nhằm đào tạo và phát triển phù hợp với định hướng của tổ chức.

Doanh nghiệp được gì?

  • Bộ khung năng lực đầy đủ theo từng vị trí của tổ chức

  • Phương pháp đánh giá năng lực áp dụng cho tổ chức

  • Ma trận đào tạo phù hợp theo khung năng lực được thiết lập

  • Phương pháp ứng dụng khung năng lực và kết quả đánh giá năng lực trong phát triển nhân sự.

Picture3.png

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi