Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN AGILE 
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI AGILE

Dịch vụ đó là gì

  • Những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất là những doanh nghiệp luôn thích ứng với sự thay đổi và thể hiện phương thức linh hoạt trong phương pháp quản lý.

  • Chuyển đổi phương pháp quản lý linh hoạt (Agile) cho tổ chức, SK Consulting sẽ giúp doanh nghiệp rà soát thực trạng, phân tích khoảng cách “Gap” và đề xuất Chiến lược kinh doanh; cơ cấu tổ chức linh hoạt và phương pháp quản lý mới trên tất cả các khía cạnh cần thiết để chuyển đổi thành công. Doanh nghiệp sẽ đổi mới và hoạt động hiệu quả hơn đồng thời đẩy nhanh quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng và cho chính bản thân doanh nghiệp.

  • Hoạt động chuyển đổi Agile bao gồm: Chuyển đổi chiến lược kinh doanh; Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức nhân sự; Văn hóa tổ chức; phát triển năng lực tổ chức; Quản lý tài năng Agile; Quản lý chất lượng dịch vụ, quản lý dự án và quản lý bán hàng theo phương pháp Agile.

  • Chúng tôi cũng sẽ kết hợp phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – BSC) và tư vấn xây dựng kế hoạch kinh doanh – kết nối kế hoạch kinh doanh với chiến lược phát triển và hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì?

  • Xác định được chiến lược doanh nghiệp và chiến lược từng chức năng

  • Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức linh hoạt phù hợp với chiến lược đề xuất

  • Văn hóa doanh nghiệp và năng lực lãnh đạo Agile

  • Phương pháp quản lý Agile - linh hoạt, hiệu quả theo từng nghiệp vụ tư vấn

  • Biểu mẫu và công cụ quản lý Agile độc quyền của SK Consulting

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi 

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later