Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN NHÂN SỰ
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự cho các doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp xác định nguồn lực cốt lõi, xác định năng lực nhân sự thực tế và định hướng đào tạo/phát triển nhân sự phù hợp với kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì?

  • Chiến lược kiến tạo và phát triển nguồn nhân sự bài bản phù hợp với định hướng kinh doanh

  • Mô hình tổ chức bài bản rõ ràng phù hợp với định hướng phát triển nhân sự

  • Phương pháp xác định và đánh giá năng lực thống nhất cho các vị trí.

  • Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự phù hợp với nguồn lực của đơn vị

Picture3.png
Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later