Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN NHÂN SỰ
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN BSC - KPI; OKR

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn BSC - KPI; OKR nhằm giúp doanh nghiệp quản lý và đo lường được kết quả công việc của từng đơn vị cũng như từng cá nhân trong tổ chức.

Doanh nghiệp được gì?

  • Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất của đơn vị và cá nhân phù hợp năng lực quản trị của doanh nghiệp

  • Giúp nhân viên nắm được hiệu suất của bản thân, điểm mạnh và điểm yếu nhằm thiết lập lộ trình công việc phù hợp

  • Công cụ hỗ trợ để hoạch định/đánh giá và phát triển nhân sự trong tổ chức.

Picture3.png

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi