Picture2.png
Picture3.png
TƯ VẤN QUẢN LÝ      TƯ VẤN AGILE 
Picture1.png
Picture2.png

TƯ VẤN ỨNG DỤNG SCRUM VÀ KANBAN TRONG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo Ứng dụng Srum và Kanban trong Quản lý doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp hiểu về 1 trong các phương pháp Agile phổ biến nhất trên thế giới và áp dụng thực tiễn trong mọi hoạt động của doanh nghiệp như Quản lý dự án; Quản lý nhân sự; Quản trị hoạt động và Quản lý bán hàng. Sử dụng Scrum và Kanban trong Quản lý giúp doanh nghiệp nắm bắt tức thời tình hình hoạt động, huy động thế mạnh nguồn lực của doanh nghiệp, tạo động lực cho nhân viên và gia tăng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp.

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi

Doanh nghiệp được gì?

  • Hiểu và ứng dụng công nghệ quản trị linh hoạt Agile – Scrum, Kanban

  • Phương pháp quản lý chi tiết hiệu quả linh hoạt theo từng nghiệp vụ tư vấn

  • Biểu mẫu và công cụ quản lý Agile – Scrum, Kanban độc quyền của SK Consulting

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later