Picture2.png
Picture3.png
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ      KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Picture1.png
Picture2.png

KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ khảo sát sự hài lòng của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được sự hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó giúp doanh nghiệp cải tiến các dịch vụ và sản phẩm của mình để thúc đẩy sự phát triển bền vưng của doanh nghiệp.

  • Khảo sát sự hài lòng khách hàng (bao gồm cả khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ của doanh nghiệp).

Doanh nghiệp được gì?

  • Chiến lược kiến tạo và phát triển nguồn nhân sự bài bản phù hợp với định hướng kinh doanh

  • Mô hình tổ chức bài bản rõ ràng phù hợp với định hướng phát triển nhân sự

  • Phương pháp xác định và đánh giá năng lực thống nhất cho các vị trí.

  • Kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự phù hợp với nguồn lực của đơn vị.

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi