Picture2.png
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ      KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Picture3.png
Picture1.png
Picture2.png

KHẢO SÁT HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ khảo sát hành vi của khách hàng nhằm giúp doanh nghiệp tìm hiểu phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Đồng thời giúp doanh nghiệp hiểu hơn về khách hàng của mình thông qua việc nắm bắt các thói quen của khách hàng từ đó đưa ra các giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Doanh nghiệp được gì?

  • Công cụ và bộ tài liệu khảo sát

  • Kết quả triển khai và báo cáo tư vấn sau khảo sát

  • Tài liệu đào tạo và phương pháp ứng dụng

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi