Picture2.png
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ      KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG
Picture3.png
Picture1.png
Picture2.png

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG BÍ MẬT

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ khách hàng bí mật nhằm giúp doanh nghiệp nhận diện được những điểm mạnh và tồn tại trong dịch vụ khách hàng của mình. Từ đó đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và nâng cao sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì?

  • Công cụ và bộ tài liệu khảo sát

  • Kết quả triển khai và báo cáo tư vấn sau khảo sát

  • Tài liệu đào tạo và phương pháp ứng dụng

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi