Picture2.png
KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ      TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ
Picture3.png
Picture1.png
Picture2.png

DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN 360

Dịch vụ đó là gì

  • SK Consulting cung cấp dịch vụ đánh giá nhân viên 360 độ nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được năng lực của nhân viên một cách khách quan đồng thời phản ánh được mối quan hệ giữa các nhân viên trong tổ chức. Thông qua kết quả đánh giá nhân viên 360 độ, doanh nghiệp sẽ có những giải pháp cải tiến phương pháp quản lý nhân sự để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp được gì?

  • Công cụ và bộ tài liệu đánh giá

  • Kết quả triển khai và báo cáo tư vấn sau đánh giá

  • Tài liệu đào tạo và phương pháp ứng dụng

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

hiện trạng 

XÂY DỰNG

giải pháp 

THỰC HIỆN

giải pháp 

ÁP DỤNG

thử nghiệm 

HOÀN THIỆN

giải pháp

Liên hệ với chúng tôi