Picture2.png
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Picture3.png
Picture2.png

Đào tạo Nghiệp vụ chuyên môn

Dịch vụ đó là gì

SKConsulting cung cấp dịch vụ đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu theo từng vị trí chuyên môn của doanh nghiệp. Bộ chương trình tiêu chuẩn kết hợp với đặc thù của từng nhóm chuyên môn và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Bộ chương trình đào tạo nghiệp vụ được thực hiện với phương pháp thực nghiệm thực chiến cung cấp cho các học viên theo nguyên lý 3H đảm bảo có tính ứng dụng thực tiễn cao.

 • Bộ chương trình đào tạo quản trị sản xuất hiện đại

 • Bộ chương trình bán hàng và quản lý bán hàng 

 • Bộ chương trình đào tạo Nghiệp vụ nhân sự 

 • Bộ chương trình đào tạo Phát triển tổ chức 

 • Bộ chương trình đào tạo Phát triển chất lượng dịch vụ khách hàng

 • Bộ chương trình đào tạo Kế toán tài chính và thuế 

 • Bộ chương trình đào tạo Quản lý rủi ro

 • Bộ chương trình đào tạo Pháp luật cho tổ chức

Doanh nghiệp được gì?

 • Nâng cao năng lực của học viên được đào tạo theo mục tiêu của chương trình

 • Toàn bộ công cụ và bộ tài liệu đào tạo

 • Báo cáo sau đào tạo và tư vấn nhân sự sau đánh giá

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

KHẢO SÁT

xác định

nhu cầu

XÂY DỰNG

giải pháp

đào tạo

   (tailor -made) 

THỰC HIỆN

giải pháp

đào tạo 

ĐÁNH GIÁ

kết quả

sau đào tạo

TƯ VẤN

áp dụng
thực tiễn và coaching

Liên hệ với chúng tôi

Picture17_edited.png