Picture2.png
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Picture3.png
Picture2.png

Đào tạo Kỹ năng mềm

Dịch vụ đó là gì

 • SK Consulting cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng cho các vị trí của doanh nghiệp. Cung cấp và trang bị những kỹ năng cần thiết để các nhân viên quản lý bản thân; quản lý công việc và quản lý tổ chức nhằm xây dựng một đội ngũ vững mạnh về chuyên môn và thành thạo các kỹ năng cần thiết giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

  • Quản lý thời gian

  • Trí tuệ xúc cảm

  • Quản trị năng lượng

  • Tư duy chiến lược

  • Tư duy phát triển

  • Tư duy phản biện

  • Tạo dựng phong cách cá nhân

  • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

  • Kỹ năng gây ảnh hưởng

  • Kỹ năng đàm phán

  • Kỹ năng lãnh đạo

  • Kỹ năng coaching

  • Quản lý sự thay đổi

  • Quản trị văn hóa

  • ...

Doanh nghiệp được gì?

 • Nâng cao năng lực của học viên được đào tạo theo mục tiêu của chương trình

 • Toàn bộ công cụ và bộ tài liệu đào tạo

 • Báo cáo sau đào tạo và tư vấn nhân sự sau đánh giá

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

Liên hệ với chúng tôi

KHẢO SÁT

xác định

nhu cầu

XÂY DỰNG

giải pháp

đào tạo

   (tailor -made) 

THỰC HIỆN

giải pháp

đào tạo 

ĐÁNH GIÁ

kết quả

sau đào tạo

TƯ VẤN

áp dụng
thực tiễn và coaching