Picture2.png
ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
Picture3.png
Picture2.png

Đào tạo Giám đốc và Quản lý

Dịch vụ đó là gì

 • SK Consulting cung cấp dịch vụ đào tạo Giám đốc và Quản lý theo bộ chương trình tiêu chuẩn kết hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp. Bộ chương trình tiêu chuẩn gồm các module tương ứng với khung năng lực theo vị trí của từng doanh nghiệp. Bộ chương trình đào tạo Giám đốc và Quản lý được thực hiện với phương pháp thực nghiệm thực chiến cung cấp cho các học viên theo nguyên lý 3H đảm bảo có tính ứng dụng thực tiễn cao.

  • Bộ chương trình đào tạo dành cho vi trí Giám đốc (4 module + Bảo vệ + Vinh danh)

  • Bộ chương trình đào tạo dành cho vị trí Trưởng phòng Quản lý bán hàng (4 module + Bảo vệ + Vinh danh)

  • Bộ chương trình đào tạo dành cho vị trí Quản lý sản xuất/Tổ trưởng tổ sản xuất (4 module + Bảo vệ + Vinh danh)

  • Bộ chương trình đào tạo dành cho vị trí Quản lý hỗ trợ (4 module + Bảo vệ + Vinh danh)

  • Bộ chương trình đào tạo dành cho các Quản lý/Giám đốc tiềm năng (liên hệ để biết thêm thông tin)

Doanh nghiệp được gì?

 • Nâng cao năng lực của học viên được đào tạo theo mục tiêu của chương trình

 • Toàn bộ công cụ và bộ tài liệu đào tạo

 • Báo cáo sau đào tạo và tư vấn nhân sự sau đánh giá

Cảm ơn bạn đã liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất

An error occurred. Try again later

Picture1.png

Liên hệ với chúng tôi

KHẢO SÁT

xác định

nhu cầu

XÂY DỰNG

giải pháp

đào tạo

   (tailor -made) 

THỰC HIỆN

giải pháp

đào tạo 

ĐÁNH GIÁ

kết quả

sau đào tạo

TƯ VẤN

áp dụng
thực tiễn và coaching